1. Przyjmuję zapisy jedynie poprzez FP z trzymiesięcznym wyprzedzeniem od danego terminu; możliwy wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 570 400 430.
 2. Zadatek, który przyjmuję, jest bezzwrotny.
 3. Modelki, kursantki oraz klientki zobowiązane są przychodzić bez osób towarzyszących.
 4. Proszę o punktualne przychodzenie – nie wcześniej, nie później.
 5. Koszt zniszczonych przyborów oraz kosmetyków ponosi osoba, która je uszkodziła.
 6. Odpowiadam na pytania dotyczące jedynie następujących dziedzin: makijażu, stylizacji rzęs oraz brwi.
 7. Wymagane jest przesłanie potwierdzenia dokonanego przelewu za daną usługę.
 8. W przypadku rezygnacji z danej usługi proszę o wcześniejszą wiadomość.
 9. Godziny trwania warsztatów są ruchome – w ofercie podana jest godzina, do której mogą trwać maksymalnie (wszystko zależy od stopnia zaawansowania kursantki).
 10. Nagrywanie procesu wykonywania przeze mnie makijaży jest zabronione.
 11. Proszę o uszanowanie praw autorskich – zdjęcia makijaży, które wykonywane są podczas warsztatów, są współtworzone zarówno przez prowadzącą zajęcia, jak i kursantkę – przy wstawianiu zdjęć na swoją stronę/profil należy pamiętać o odnośniku do mojej strony na FB.
 12. Uczestnik warsztatów makijażu zobowiązuje się do obecności na szkoleniu. W przypadku całkowitej lubi częściowej nieobecności uczestnika na warsztatach organizator zastrzega sobie prawo do niewydania kursantce certyfikatu.
 13. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego terminu warsztatów w przypadku zaistnienia siły wyższej, tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności. W takiej sytuacji strony ustalają ponownie termin warsztatów, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydatki poniesione przez uczestnika w związku z zamiarem uczestnictwa w szkoleniu. W przypadku zdarzeń losowych typu poważna choroba lub wypadek, napotkanych przez uczestnika szkolenia, istnieje możliwość jednokrotnego przełożenia szkolenia bez utraty wpłaconego zadatku; warunkiem jest powiadomienie o tym organizatora najpóźniej 48h przed rozpoczęciem szkolenia.

KONTAKT

570 400 430

kontakt@karinakieslermakeup.com

KONTAKT